تبلیغات

اخبار ویژه دانشجویان

تعداد بازدید : 3338
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۹/۳

قابل توجه دانشجویان نیمسال اول 95-94

 

برنامه آزمون های تئوری و عملی برای تمام گروه ها و رشته ها به شرح زیر اعلام می گردد:

 

  •  درس آز مبانی مهندسی برق

 

آزمون تئوری در تاریخ های 94/10/05  و 94/10/06   به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری گروه شنبه  (10-8)  ساعت 8:30

آزمون تئوری گروه شنبه  (12-10) ساعت 10:30

آزمون تئوری گروه شنبه (14-12) (16-14) (18-16) ساعت 13

آزمون تئوری گروه یکشنبه  (14-12)  ساعت 13

آزمون تئوری گروه یکشنبه  (16-14) (18-16) ساعت 15

 

آزمون عملی و ارائه گزارش کار در تاریخ 12 دی و 13 دی  به صورت انفرادی برگزار خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان درس آز مبانی مهندسی برق

در نمونه سئوالات ارائه شده جهت آزمون ، نیازی به دانستن پاسخ سئوالات 3 ،  11 و 12 نمی باشد.

با تشکر / مهدی قدیمی

1394/09/27


قابل توجه کلیه دانشجویان نیمسال دوم 94-93

برنامه آزمون های تئوری و عملی برای تمام گروه ها و رشته ها به شرح زیر اعلام می گردد:

 

  •  درس آز ماشین رشته الکترونیک

آزمون تئوری در تاریخ 94/03/04  و در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری هر دو گروه  (10:30-8) و (13-10:45) روز پنجشنبه 1394/03/07 ساعت 10:30

آزمون عملی و ارائه گزارش کار در تاریخ 94/03/07  و بر اساس ساعت های تعیین شده

 

  •  درس آز مبانی مهندسی برق

آزمون تئوری در تاریخ 94/03/03  و در سه گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری گروه اول  (11-8)  ساعت 8:15

آزمون تئوری گروه دوم  (14-11) ساعت 11

آزمون تئوری گروه سوم (17-14) ساعت 14

ضمنا یادآور می شود آزمایشگاه و کار عملی در روز آزمون تئوری دایر است.

آزمون عملی و ارائه گزارش کار در تاریخ 94/03/10  به صورت انفرادی برگزار خواهد شد.

 

  •  درس آز ماشین رشته الکتروتکنیک

آزمون تئوری در تاریخ 94/03/04  و در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری گروهای  (16-14) و (18-16) ساعت 15:30

آزمون تئوری گروه (20-18) ساعت 18

ضمنا یادآور می شود آزمایشگاه و کار عملی در روز آزمون تئوری دایر است.

آزمون عملی و ارائه گزارش کار در تاریخ 94/03/11  به صورت انفرادی برگزار خواهد شد.

با تشکر / مهدی قدیمی

1394/02/31


 

قابل توجه دانشجویان درس آز مبانی مهندسی برق

در نمونه سئوالات ارائه شده جهت آزمون فردا نیازی به دانستن پاسخ سئوالات 3 ، 8 ، 9 ، 11 و 12 نیست.

با تشکر / مهدی قدیمی

1393/10/05


قابل توجه دانشجویان درس آز مبانی مهندسی برق

برنامه آزمون های تئوری و عملی برای گروه های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد/

آزمون تئوری در تاریخ 93/10/06  و در سه گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری گرو های  (10-8) و (12-10) ساعت 10

آزمون تئوری گرو های  (14-12) و (16-14) ساعت 14

آزمون تئوری گرو های  (18-16) و (20-18) ساعت 18

ضمنا یادآور می شود آزمایشگاه و کار عملی در روز آزمون تئوری دایر است.

 

آزمون عملی نیز در تاریخ 93/10/13  به صورت انفرادی برگزار خواهد شد.

با تشکر / مهدی قدیمی

1393/09/28


قابل توجه دانشجویان درس آز ماشین

برنامه آزمون های تئوری و عملی برای گروه های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد/

 

 

آزمون تئوری در تاریخ 93/10/07  و در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمون تئوری گرو های  (14-12) و (16-14) ساعت 14

آزمون تئوری گرو های  (18-16) و (20-18) ساعت 18

ضمنا یادآور می شود آزمایشگاه و کار عملی در روز آزمون تئوری دایر است.

 

 

آزمون عملی نیز در تاریخ 93/10/14  به صورت انفرادی برگزار خواهد شد، ضمنا این تاریخ زمان تحویل گزارش کار به صورت انفرادی نیز خواهد بود.

با تشکر / مهدی قدیمی

1393/09/27


قابل توجه دانشجویان درس آز مبانی مهندسی برق

کلاس  گروه  18 - 16  در تاریخ 93/9/8  ساعت 18 برگزار خواهد شد.

با تشکر / مهدی قدیمی

1393/09/02


قابل توجه دانشجویان درس آز مبانی مهندسی برق

کلاس های شما در روز شنبه 1393/08/17 به صورت تئوری برگزار خواهد شد.

با تشکر / مهدی قدیمی

1393/08/10

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال