تبلیغات

فرهنگسرای شفق 1385

تعداد بازدید : 3651
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
گـروه تـب رویـا در دومین دوره جشنواره موسیقی محله در شهریور 85 به روی صحنه سالن فـرهـنـگـسـرای شـفـق رفـت.
آنها سه آهنگ باور،  قصه قلب  و عاشق ترین را بـرای دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند که کار آنها در مرحله اول از سوی مسئولین جشنواره پذیرفته شد. اما از لحظه پذیرفته شدن تا روز اجرا فقط  دو روز زمان در اختیار گروه قـرار داشت. گــروه کـه بـه هـیـچ وجه آمادگی چـنـیـن فـشـردگی کاری را نـداشـت تــصـمـیـم گـــرفــت بـــرای جـشـنـواره فـقـط یک آهـنـگ را اجـرا کــنـنـد و آن هـم آهــنـگ " بــاور "  بـود.
مـشـکـل دیگر آنها در اخـتـیـار نـداشـتـن نـوازنده درامشان حسن فیروزمند در روز اجرا بود و به هـمـیـن خـاطـر مـجـبـور بودند تا نوازنده درام را به عـنـوان میهمان داشـتـه بـاشـنـد.

حـاضـریـن در اجـــرا
1) مـهـدی  لـرقـدیـمی               خوانـنده و نـوازنده کـیـبورد
2) فــرزانـه  مـقــــدم               هـمـخـوان
3) شادی خجسته تبار                هـمـخـوان
4) عـلـی  مـحـمـودی                  هـمـخـوان
5) مـحـمـود  کـاشـی                  تـومـبـا
6) نـازنـیـن  فــــروز                گـیـتـار بـاس
7) شـهـرام  فـقـیـهـی               گـیـتـار کـلاسیک
8) داوود  ایـرانـشاهی             گـیـتـار کـلاسیک
9) محمد  فـرد جهـان                گـیـتـار کـلاسیک
10) محمد  عـالی بـخت              فـــلــــوت
11) مـهـدی  رحـمـانـی              نـوازنـده مـهـمـان: درام
 
بــازتــاب اجــــرا
اجرای گروه تب رویا نسبت به اجرای سایـر گـروهها بیشتر مورد اسـتـقـبـال حـاضـرین در سـالـن واقع شد که الـبـتـه یک دلـیـل اصلی آن این بود که کار سایر گـروههـا بدون کلام اجرا شد اما گـروه تـب رویـا هـم خـوانـنـده داشـت و هم  هـمـخـوان  و از ایـنـرو نـظـر حـاضـریـن را به خـود جـلـب کـــرد.

نـظـر سـرپـرسـت گـــروه
مـهـدی قـدیمی سرپرست گـروه در مورد این اجرا می گوید:
« اجرای نسبتا خوبی داشتیم اما مشکل اصلی این بود که نوازنده درام با ما هماهنگ نبود و این باعث نگرانی گروه و علی الخصوص خود من شده بود. البته او بی تـقـصـیـر بـود چراکه چند ساعت بیشتر با گروه تمرین نکرده بود هر چند که کم تجربه بودنش هم مزید بر علت بود.
اما مسئله اصلی که نباید فراموش کنیم این است که اغلب بچه های گروه در زمینه اجرای صحنه ای اولـیـن تـجـربه خـود را سـپـری می کـردنـد  و الـبـتـه اجرا در حـضور هـیـات داوران جشـنـواره نـیـز خود در روحیه نـفـرات تـاثـیـر مـنـفـی داشـت. از ایـنـرو بـیـشـتـر وقـت مــن  و چـنـد تـن از اعـضـای گـروه از جمله شهرام فـقـیـهـی ، عـلـی مـحـمـودی ، مـحـمـود کـــاشـی و شـادی خـجـسـتـه تـبـار صـرف آمـاده سازی گـروه از نـظـر روحـی شـد کــه در ایـنـجـا از  زحـمـات بـی دریـغ آقــای شـهــرام فـقـیـهـی و خـانـم شـادی خـجـسـتـه تـبـار در ایـن زمـیـنـه تـشـکــر و قـــدر دانـی مـی کـــنــم.
دیگر نکته مثبت اجرای گروه در این جشنواره عملکرد بسیار عالی گروه همخوانان به سرپرستی فـرزانـه مـقـدم بود که مورد توجه هیات داوران نیز واقع شد، در کنار اجرای خوب آنها نباید از اجرای بدون عیب نازنین فروز نوازنده گیتار باس گروه گذشت او که برای اولین بار اجرای صحنه ای را تجربه می کـرد. »
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال