تبلیغات

جشنواره موسیقی پاپ ایران

تعداد بازدید : 2671
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
ایـن جـشـنـواره بـا هـدف مـعـرفـی بـهـتــریـنـهـای پـاپ ایـــران از نـظـر خـوانـنـدگـی فـعـالـیـت خــود را آغـاز کـــرد .
مسئولین برگزاری جشنواره بعد از شنیدن کار گروهها  تعدادی از آنها را برای حضور در جشنواره معـرفی کــردنـد. در مرحـله اول که در تابستان 86 برگـزار شـد از حـدود صد گــروه و خـوانـنـده حـاضـر کـه در دسـتـه های سه تایی گـروه بـنـدی شـده بـودنـد، بیست اثر برتر بعد اجرا در حضور هیات داوران انتخاب شد که الـبـتـه گروه تب رویا و صدای مهدی قدیمی نیز جزء برترینها به مرحله نهایی رسید. اما تا به امروز هـنوز مرحله نهایی برگزار نـشده و مـسـئـولـیـن اجرایی آن، مشکلات مالی را دلـیـلـی مـوجـه بر کار خـود می دانـنـد!


در مرحـله اول جـشـنـواره فـقـط صـدای خـوانـنـده و گـزیـنـه های مـربـوط بـه آن امـتـیـاز داشـت و به آهـنـگ، تـنـظـیـم، شـعـر و گـروه نـوازی هـیـچ امـتـیـازی  تـعـلـق نمی گـرفـت . از ایـنـرو اکـثـر گروهها کارهای خود را با موزیک از قـبـل ضبط شـده (Play Back) اجـرا می کــردنـد.
به همین خاطر سرپرست گروه، آقـای قـدیـمی تصمیم گرفت تا در مرحله اول این جشنواره از گـروهـش اسـتـفـاده نـکـنـد. او آهـنگ " فــریــاد "   را برای اجرا در این جـشـنـواره انـتـخاب کــرد و فـقـط گـروه هـمخوان و نـوازنده گـیـتـار را به صورت زنـده به کـار اضـافـه کـــرد.
نکـته خوب و جـالـب این جـشنواره ایـن بود که اجرای گـروه در فـضا و دکـوری بسیار زیـبا ضبط تصویری می شد و بعد از اجرا  نـیـز مجریان برنامه به هـمـراه هـیـات داوران با خـوانـنـده  گــروه به بحث و تبادل نـظـر در مـقـابـل دوربـیـنـهـای فـیـلـمـبـرداری مـی نـشـسـتـنـد.

 
نــفــرات حــاضــر در اجـــرا
1) مـهـدی  لـرقـدیـمی               خـوانــنـده
2) فــرزانـه  مـقــــدم               هـمـخـوان
3) شادی خجسته تبار               هـمـخـوان
4) آرش  کــریـمـپـور               گـیـتـار کـلاسـیـک (مـلـودی)

البته علی محمودی نیز قرار بود به عنوان همخوان در کنار گروه باشد که دیر به اجرا رسید و نتوانست گروه را همراهی کند.

نـظـر سـرپـرسـت گـــروه
مـهـدی قـدیـمـی دربـاره ایـن جـشـنـواره می گـوید:
« واقعا حیف شد که دور نهایی آن برگزار نشد، چون برنامه های خاصی برای آن داشـتـم و مـطـمـئـن هـسـتـم کـه جـزء بـرتـریـنـها انـتـخـاب می شدیم. چرا که این جشنواره از معدود جـشـنـواره هایی بود که هیات داوران آن بدون هیچ تبعیضی بین گروهها و نفرات در مورد آنها نـظر می دادند و همه شرکت کننده ها برای آنها یکسان بودند. در چنین شرایط برابری ما فـرصت ابـراز وجود داشـتـیـم.»
البته او از یک مورد هم ابراز ناراحـتی می کـنـد و می گـویـد در زمانی کـه ما مشغول تـست صداها و صدابرداری بودیم من به صورت آزمایشی مشغول خواندن بودم که هـیات داوران هـمان را نیز جزئی از مسابقه منظور کردند که باعث شد تا مقداری امتیاز از دست بدهم، هـرچـند که به مـرحـله نهایی صعـود کـردم اما این مسئله در برنامه ای که در حال ضبط تصویری هم بود کـمی بـرایـم نـاخـوشــایـنـد آمـد.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال