تبلیغات

فرهنگسرای دانشجو 1386

تعداد بازدید : 2803
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۸

گــروه تـب رویـا در سـومـیـن دوره جـشـنـواره مـوسیـقی محله با چهـره ای مـتـفـاوت و با تـجـربـه ای کـه از دوره قـبـل کـسـب کـــرده بـود شـرکــت نـمـود.
آنها طبق روال همیشگی ابـتـدا نمونه کار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. سپس کار آنها از سوی هیات اجرایی جـشنواره مور د تـایـیـد قـرار گـرفـت و آنها مجاز به شرکـت در مرحـله دوم شـنـاخـتـه شـدنـد.
در مرحله دوم که در شهریور 1386 برگزار شد گروه تب رویا به اجرای دو آهـنـگ پرداخت. آهـنگ اول  " گــل مـن "   با ریـتـمی شاد (6/8) که با خوانـنـدگی مهدی لرقدیمی همراه بود؛  آهـنگ دوم " تـب رویـا "   کـه بـه صـورت بی کلام، با ملودی پـیـانـو  و در ریتم 4/4 اجرا شد.


نــفــرات حــاضــر در اجـــرا
1) مـهـدی  لـرقـدیـمی             خوانـنده و نـوازنده پـیـانـو
2) شادی خجسته تبار               هـمـخـوان
3) رضـا   عـظـیـمـی                درام
4) عـلـی  مـحـمـودی                ضـرب - تـمـپـو
5) نـیـمـا  پــزشـکـی                پـرکـاشـن الـکـتـریـک
6) نـازنـیـن  فــــروز               گـیـتـار بـاس
7) آرش  کــریـمـپـور               گـیـتـار کـلاسـیـک
8) فــریـبـرز  کـریمی               گـیـتـار الـکـتـریـک
9) مـهـدی  ابـره دری               کــیــبــورد
10) مـحـمـد عـالی بخت              فــــلـــوت

بــازتــاب اجــــرا
کار گروه بسیار مورد توجه حاضرین واقع شد، علی الخصوص کار " گـل مـن "  که آهنگی شاد و متفاوت با کار تمام گروههای حاضر بود. اما در مجموع کار گروه مورد تایید هیات داوران واقع نشد. آنها از سازبندی کار ایراداتی گرفتند که البته از نظر سرپرست گروه مورد قبول نبود. به عنوان مثال آنها استفاده از ضرب و تمپو را در چنین ارکستری بدون توجیه دانستند و جایگزین مناسب آنـرا تومبا معرفی کردند؛ در کنار آن مـلـودیـهـای گـیـتـار الـکـتـریـک کـه به صورت زیر صدای خواننده شنیده می شـد را در سبک پاپ جایز ندانستند!

هـمـچـنـیـن  حـضـور پــرکــاشـن الـکـــتـریـک را نـــیــز اضـافـه خـوانــدنـد کــه الـــبــتــه مـهـدی ایـن مورد را با کــمال مـیـل پــذیــرفـت چـراکـه خـود مــعــتــقـد اسـت می توان از ادوات پرکاشن به صورت طــبـیـعـی اســـتــفــاده کـــرد.


نـظـرات سـرپـرسـت گـــروه
مهـدی قـدیمی سـرپـرسـت گــروه از اجـرای اعـضای گـروهـش آن طور که باید راضی نـبـود. الـبـتـه دلـیـلـش هـم پـرواضح و مـشـخـص بود چـراکـه کار گـروه خوب صدابرداری نـشـده بـود و این اشکـال از مسئـولـیـن بـرگـزاری و سالـن اجرا بود کـه برای گـروه بـزرگـی مانـنـد تـب رویـا در سـالـن امـکـان صدابرداری وجود نداشت. چـیـزی هم کـه داوران و یا حـاضـران در سـالـن شـنـیـدنـد با فـکـر قـبـلـی مهدی قدیمی و تـمهـیـداتی بود کـه او از قـبل برای گـروه تدارک دیده بود، وگــرنه گــروه نمی توانست با آن امـکـانـات ابـتـدایی اجـرا داشـتـه باشـد. در هـر حال صدای خوبی از گـروه شـنـیـده نشد، شـایـد این مـسـئـلـه در گــوش حـاضـریــن نـمود پـیـدا نکـرد اما سرپرست گـروه از ایـن وضع بسـیـار نـاراضی بـود چون اجرای گروه تحت تـاثـیـر ایـن قـضـیه واقـع شـده بـود.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال