تبلیغات

کنسرت خیریه رعد 1386

تعداد بازدید : 2984
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۸

این اجرا در 16 آذر 1386 به عنوان اجرای خیریه جهت کمک به توان یابان (معلولین) برگزار شد. البته مدت زمان آماده سازی گروه برای این اجرا حدود 24 ساعت بود. چون مسئولین مجتمع در یک روز مانده به اجرا گروه را مطلع ساختند و گروه نیز با کمال میل خود را به این اجرا رساند.

گروه بر روی صحنه بسیار زیبای سالن مجتمع نیکوکاری رعد به اجرای آهنگهای  سرزمین عشق ، گـل مـن ، عاشق ترین ، آرزو ، تورومیخوام ، باور ، چشمک ،  قصه قلب ، لجبازی  و تب رویا  پرداخت.

البته اجرای گروه با حدود یک ساعـت تاخـیـر آغـاز شـد و دلیل آن هم صداگـیری قـبل از اجـرا (level گیری یا sound Chek) و مشکلات مربوط به آن بـود، چـراکـه بـانـدهای مانـیـتـور که بر روی صحنه و به سمت گروه می باشد تا نوازندگان صـدای خود را بـشـنوند قـطـع بـودنـد  و در نهایت نیز گروه بدون مانیتور کار را شروع کرد که البته باید به جرات آنها آفـرین گـفـت چون اجرای گروه بدون آنکه صدای خودشان را داشته باشند کار بسیار بسیار مشکلی است و هـیـچ گـروهی با چــنـیـن شرایطی حاضر به اجـرا نمی باشد.

نــفــرات حــاضــر در اجـــرا

1) مـهـدی  قــدیــمی         خوانـنده، نوازنده پـیـانـو
2) رضـا   عـظـیـمـی           درام
3) عـلـی  مـحـمـودی          ضـرب  تـمـپـو ، همخوان
4) نـیـمـا  پــزشـکـی         پـرکـاشـن الـکـتـریـک
5) نـازنـیـن  فــــروز        گـیـتـار بـاس

6) آرش  کــریـمـپـور        گـیـتـار کـلاسـیـک
7) فــریـبـرز  کـریمی        گـیـتـار الـکـتـریـک
8) مـهـدی  ابـره دری        کــیــبــورد
9) مـحـمـد عـالی بخت       فــــلـــوت

گــروه هـمـخـوانـان:

1) فــرزانـه  مـقــــدم        
2) شادی خجسته تبار        
3) سـمـیـه روشـنایی         
4) طـاهـره  مـلایاری


 

 بــازتــاب اجــــرا

گــروه تـب رویـا در ایـن اجـرا نـیـز مـورد اسـتـقـبـال حـاضـران در سـالـن قــرار گــرفـت. آنـهـا توانـسـتـنـد ارتـبـاط خـوبی با تـماشاگــران بـرقـرار کــنـنـد و آهـنـگـهـا را نـیـز خـوب اجـرا کــردنـد. رضایت حاضـرین از بعضی آهـنـگـهـا به حدی بود که گـروه مـجـبـور شـد آهـنـگـی مـانـنـد  " گــل مــن"  را دوبـار  اجـرا  کــنـد.
 نکـته دیگـر ایـن اجـرا معـرفـی اعـضـای گـروه از سوی سـرپـرسـت آن به طـریـق خـاصـی بــود کـه مـورد تـوجـه حـاضـران  واقـع شـد، هر چند که اعضای گروه نیز شگـفـت زده شده بودند. الـبـتـه حرفهای سرپرست گـروه در بـیـن آهـنـگـهـا نـیـز از دیگر نکات قابل توجهی بود که حاضرین در سالن را به خود جذب کرد.

نـظـر سـرپـرسـت گـــروه

اجرای بـسیار خوبی بود، شب خوبی را گـذراندیم  و ایـن بـرای گـروه مهم بود که بـتـوانـد سرافراز از یک اجرای سـنگـیـن بـیـرون آیـد. بچه ها در این اجرا واقعا از جـان و دل مـایـه گـذاشـتـنـد تا نـتـیـجه کـار مورد قـبـول حـاضـریــن واقـع شـود.
اجـرای یـازده آهـنـگ بـدون  وقـفـه  و بدون آنــکـه صدای خودمان را بشنویم کار سختی بود کـه گــروه از پـس آن بـرآمــد. قبل از شروع برنامه بسیار نگران این اجرا بودم  ولی بـعـد از دو آهـنـگ کـه اجـرا کـردیم  واقـعـا بـچه ها بـر روی کـار و بـر روی صحـنـه سـوار شـدنـد.
در این میان از نوازندگی بسیار عالی فـریـبـرز کـریـمـی و هم آوایی فـرزانـه مـقـدم  نمی شود نامی نـبـرد، چـراکـه فـراتـر از انـتـظـارظـاهـر شـدنـد.
و امـا تـنـهـا نـکـتـه مـنـفـی  و شایـد جـالـب ایـن اجـرا پاره شدن سیم گـیتار آرش در آهـنـگ " لـجـبـازی"  و درست در زمانی بود که برای تکنوازی آماده می شد که الـبـتـه مـهـدی ابـره دری  به مـوقـع به واسـطه سـرپـرست گـروه از اوضاع با خبر  شـد و با نـوازندگـی خـوبـش آنـرا جـبـران کــرد.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال