تبلیغات

کنسرت دانشگاه 1387

تعداد بازدید : 3177
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۸

گـروه تب رویا به مناسـبـت هـفـتـه معـلم در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 1387  برای دانـشـگـاه عـلـمـی کـاربـردی کـوشا به روی صـحـنـه رفـت.
آنها که از قـبـل خود را بـرای ایـن اجـــــرا آمـاده کــرده بـودنــد آهـــنـــگـــــهـــــــــای  " سرزمـیـن عـشـق" ، " قـصه قـلـب"،

" لجبازی"  ، " باور"  ، " عـاشـق تریـن" ، " آرزو"  و  " تـب رویـا "  را  بـرای حـاضـریـن اجـرا نـمـودنـد.

نــفــرات حــاضــر در اجـــرا

1) مـهـدی   قــدیــمی           خوانـنده
2) فــرزانـه  مـقــــدم          هـمـخـوان
3) شادی خجسته تبار           هـمـخـوان
4) طـاهـره  مـلایاری             هـمـخـوان
5) پــوریــا  کـشاورز           هـمـخـوان
6) عـلـی  مـحـمـودی            هـمـخـوان، ضـرب _ تـمـپـو، پرکاشن
7) مـحـمـد  طـاهـری            هـمـخـوان، صدابردار
8) رضـا   عـظـیـمـی                    درام
9) نـازنـیـن  فــــروز                 گـیـتـار بـاس
10) آرش  کــریـمـپـور               گـیـتـار کـلاسـیـک
11) داوود  ایـرانـشاهی             گـیـتـار کـلاسیک(ملودی)
12) سـیـد مـهـدی  ابـره دری      کــیــبــورد
13) مـحـمـد عـالی بخت               فــــلـــوت
14) مرحوم وحـیـد  فـروتــــن     نوازنده مهمان، کـیبورد

" بــازتــاب اجــــرا "

در ابـتـدا جـو بـسـیـار سـنـگــیـنـی در سـالـن بـرقـرار بود امـا گـروه تـوانـسـت بـا آهـنـگـهای خـود از ایـن سـنـگـیـنـی کم کرده و بـا مخاطـبـیـن ارتـبـاط خـوبـی برقـرار کــنـد.
حاضرین در سالن از اجرای گـروه بـسـیـار راضی بـودنـد و اسـتـقـبـال آنها بعد از اجـرا از اعـضای گـروه خـود بازگـو کـنـنـده ایـن مـطـلـب بود.
بعد از معرفی اعـضای گروه نیـز چـنـد تـن از آنها از جمله آرش کــریـمـپـور و پـوریا کـشـاورز مــورد تـشـویـق پـی در پـی حـــاضــریـــن قـــرار گـــرفـتـنـد.
در هر حال بار دیـگـر گــروه تـب رویا عکـس الـعـمـل حاضرین را نـسـبـت به کـارهای خـود تـجـربـه کــرد و باز هم طـبـق روال گـذشـتـه سـربـلـنـد از ایـن اجـرا بـیـرون آمـد.


 " نــظــر ســرپــرســت گــــروه "

ایـن اجـرا بـیش از آنکه بـرای اعـضای گـروه سـنگـیـن باشد، برای من سنگین بود و این سـنـگـیـنـی تا انتهای اجرا با من بود، من باید در حـضور همکارانم، دانشجویانم و بعضا اساتیدی که افـتـخـار شاگردی آنها را در گـذشته داشـتـه ام به روی صحنه می رفتم. صحبت کـردن و خـوانـدن در چنین شرایطی واقعـا بـرایـم سـخـت بـود و به جرات می گویم که هیچ اجرایی برایم به این سختی نـبـوده اسـت.
امـا خـوشـحـالـم کــه اعـضای گروه اجرای خوبی را به نمایش گذاشتند؛ البته من از اجـرای آنها رضایت کامل نداشتم و به نظر من این اجرا 80%  آمادگی بچه ها بود  و آنها می توانـسـتـنـد از این بهتر هم باشند.
از بـیـن اعـضای گـروه نـیـز کـار گـروه هـمخـوانان واقـعـا عالی بود مخصوصا مـحـمـد طـاهــری که در ایـن اجـرا خـیـلی خوش درخـشـیـد. از سایـر نـفرات هــم مـحـمـد عـالی بـخـت  و مـهـدی ابـــره دری بسیار عـالی از پـس این اجـرا بـرآمـدنـد.
امـیـدوارم تـجـربه ایـن اجـرا  در  رونـد صـعـودی پـیـشـرفـت گــروه تـاثـیـر مـثـبـت داشـتــه بـاشـد.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال