تبلیغات

فرهنگسرای ارسباران 1387

تعداد بازدید : 3243
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲

چـهـارمـیـن دوره جـشـنـواره مـوسیـقی مــحــلـــه، " فــرهــنـگـــسـرای ارسـبــاران "
گـــروه تــب رویــا در چـهـارمـیـن دوره جـشـنـواره مـوسیـقی محله نیز حضور پررنگ داشت. آنها طبق روال همیشگی ابتدا نمونه کار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند، سپس کار آنها از سـوی هـیـات اجـرایـی جـشـنـواره مورد تایـیـد قـرار گـرفـت و آنـهـا مـجـاز به شرکت در مرحـله دوم شـناخـتـه شـدنـد.

سرپرست گـروه در ایـن جـشـنواره فــــقـــط بـــه کــســــب عـــنـوان فــکـــر می کـرد کــه الـبـتـه دور از دســتــرس آنـها نـبـود.
نکـته جـالـب گروه در این جـشـنـواره ایـن بود که مـهـدی قــدیـمی به یکــباره تصمیم گـرفـت تا تعدادی از نوازندگان خود را بنا به دلایـلی خاص به  روی صحـنه نبـرد و در عـوض از نوازندگان  رزرو یا ذخـیـره خود اسـتـفـاده کـنـد.

گــروه در مـرحـلـه دوم ایــن جـشـنـواره که در تـاریـخ شـشـم شـهـریـور 1387 در ســالــن فـرهـنـگــسـرای ارسـبـاران بـــرگــزار  شــد  بــه  اجــــرای  دو   آهــــنــــگ  " شــــب آرزوهــــا "    و  " ســرزمـیـن عـشـق" پــرداخــت؛ کــه آهـــنـگ اول به صـورت بی کــلام و با آوای گـروه هـمـخــوانـان  و آهــنگ دوم بـا هـمـخـوانی گــروهی اجـــرا شـد.
مـهـدی قـدیـمی در ایـن جـشـنـواره بـر خـلاف سـایـر جـشـنـواره هـا خـوانـنـدگـی نـکــرده و به نـوازنـدگـی درام مـشـغـول شـد.


نــفــرات حــاضــر در اجـــرا

1) مـهـدی   قــدیــمی            درام
2) شادی خجسته تبار           هـمـخـوان
3) فــرشـتـه تـاجـیک            هـمـخـوان
4) فـضیلت حبیب نژاد         هـمـخـوان
5) مـحـمـد  طـاهـری              هـمـخـوان
6) مـهـدی  ابـره دری           کــیــبــورد
7) آرش  کــریـمـپـور           گـیـتـار کـلاسـیـک
8) سمـیم  مـهـدیـزاده        گـیـتـار بـاس
9) عـلـی  نـقـیـب زاده        تــــومـــبـــا

سمیم مهدیزاده

آرش کریمپور


بــازتــاب اجــــرا
اجـرای گــروه در این جـشـنـواره بـدون نـقـص بود. الـبـتـه سرعت ریتم کار کمی بالا بود که آن هم به اجبار اتـفـاق افـتـاد، چـراکـه بـر طـبـق قوانین جـشـنـواره مـجـمـوع دو آهـنـگ از نـظر زمـانی نـبـایـد بـیـش از ده دقـیـقـه باشـد. اما مـجـمـوع دو آهـنـگ گــروه حـدود یـازده دقـیـقـه بـود. بـنـابـرایـن مهدی قدیمی سرعت ریتم را کمی بالا برد تا ازدیاد زمان دو آهنگ را جبران نماید.


کار گــروه از نـظـر حـاضـران در سـالـن مـورد قـبـول واقـع شد، مخصوصا هـمـنـوازی کـه بـیـن درام، گـیتار باس و تـومـبـا برای اواسط آهنگ شب آرزوها تنظیم شده بود  واقـعـا  نظر تماشاگران را به خود جلب کرد.


نوع کار، سازبندی و اجرای کار به گونه ای بود که می شد گـروه را در مرحله نهایی جـشنـواره دیـد؛ حـتی در چـهـره هـیات داوران هم رضایـت از کار دیده می شد. اما مـتـاسـفـانـه هـیـچ گــروه پــاپــی در این دوره از جشنواره برای مرحله نهایی انتخاب نشد که خود جای سئوال داشت. چـگـونه در جشنواره ای که همه مدعی هـسـتـنـد گـروههای پاپ نسبت به سالهای قبل پـیـشـرفـت چـشـمـگـیری کـرده اند، امـا هـیچ گـروهی حـدنـصاب امـتـیـاز لازم را برای حضور در دور نهایی کسب نمی کند!؟ و ایـن مســئـله واقعا انگیـزه تمام گـروههای شرکت کننده و مخصوصا اعضای گـروه تـب رویـا را از بـیـن برد، چراکه آنها در این دوره واقـعـا اسـتـحـقـاق صعـود به مرحله نهایی را داشـتـنـد. نـظـر سـرپـرسـت گـــروهمهدی قدیمی
اجـرای بسیار خوبی بود و ما برای اولـیـن بـار بـود کـه با ایـن نـوع کـارها ( Pop-Classic )  در جـشـنـواره حاضر می شدیم، بچه ها بدون ایراد بودند و نوازندگان جدید هم خیلی خوب گروه را همراهی کردند. حیف که گروههای پاپ در این جشنواره نادیده گرفته شدند! وگرنه ما حرفهای زیادی بـرای گـفـتـن در دور نهایی داشـتـیـم.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال