تبلیغات

تمرین گروهگـروه تـــب رویـــا در اوایـل سـال 1381 بــه ســرپـرسـتی مـهـدی لـرقـدیـمی و بــا حـضـور شــش نــفـــر بـا نـام گــروه بـاران شـروع بـه کـار کـــرد.

ایـــن گــــروه  پــاپ  بــــا رهـــــبــــری مــهــدی لــرقــدیـــمـی و پـشــتــیـبـانـی اعــضـای آن زمان گــروه با هـــدف تـهـــیــه آلــــبــــوم مـوســـیــقی از فـراز و نـشـــیـبهـای بـسـیاری گــذشـت تــا ایـنـکـه در شـهـریـور سـال 1383 مـوفــق بـه جــذب اسـپـانـسـر مـالی گـــردیـد.

 

 

 

 

آنها توانـسـتـند زیـر نظر آقـای سید جلال هاشمی دهکـردی (شرکت فـرهـنگی هـنری آوای سپهر) آلـبوم خود را در پایـیـز 83 در استـودیـو تـرانه جـمـع آوری کــننـد. هرچند قـبـل از آن نـیـز آهـنگـهای خود را به صورت آزمایشی و ماکـت در استودیو سُـل ضـبـط کــرده بـودنـد.

در هـر حـال سـال 84 را با حمایت آقای حمید نوری فام و شرکـت فـرهـنگی هـنری گـیتی گـویـش بــه انتـظار دریافـت مجـوز آلـبوم گـذرانـدنـد وسـرانـجام در تـیـر ماه سال 85 آلـبـوم اول ایــن گــروه کــــه تعـداد نفـرات آن نـیـز 12 نـفـر شـده بودنـد با نام "آلـبـوم تـب رویـا" روانـه بـازار شـد.

گروه پاپ تب رویا با ارائه آلبوم اول خود در سال 1385 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره 4/5040 ت و ثبت شده در کتابخانه ملی با شماره 9188 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راهش داشته تا به امروز نیز مشغول فعالیت هنری می باشد، هرچند این گروه به خاطر عدم تبلیغات آن چنانی ، ماهواره ای و غیره به شهرت نرسیده است اما در هر جا و مکانی که به اجرای برنامه پرداخته، توانسته نظر مخاطبان را به خود جلب کند.

بیشتر درباره گروه بدانیم


 

جدید ترین اخبار